Viewing a single comment thread. View all comments

disfalo OP wrote

Ho, mi pensis, ke oni povis uzi «al» kiel celo de la sento, se ne ekzistas alia «al». Mi korektis ĝin, dankon!

2