Alia rakonteto de Jacques de Vitry (tradukita el Latina al Esperanto)

Submitted by disfalo in Esperanto (edited )

Mi aŭdis pri iu, kiu konis bonege sian edzinon, kiu, ĉar ŝi estis kurioza kaj ŝanĝema, ĉiam zorgis je ŝi. Volinte tiu homo iri al Santiago, lia edzino diris al li: «Ordonu, ke mi faru ion por via memoro dum vi revenas». Al ŝi la edziĉo diris: «Mi ne devas ordoni al vi nenion novan. Flegu la hejmon kaj vian familion, kaj sufiĉas por mi». Sed ŝi diris al li: «Mi volas tamen, ke vi trudas al mi ion por fari kiel signalo de obeo kaj amo». Insistinte multe ŝi, diris al ŝi ŝia edziĉo: «Mi ordonas, ke vi ne eniru en tiun fornon ĝis mi revenu». Sed kiam ŝia iĉo foriris, ŝi ekpensis: «Kial li prohibas ĝin al mi?» Eble iutempe li kaŝis ion en la furno kaj volas sekretigi ĝin al mi». Kaj tuj, enirante en la furnon, ŝi ekserĉis kaj ekekzamenis ĉiun fendaĵon kaj elprenis kelkajn stonojn por vidi se ion estis kaŝita en la muro; tiel ekzamenis grandigante fendaĵojn kaj eltirante stonojn kiel la furno falis sur ŝin kaj damaĝis ŝian dorson. Reveninte ŝia edziĉo, post demandi kie estis sia edzino kaj kiel ŝi ne venis por sia renkonto, ili diris: «Sinjoro, en lito vundita ŝi kuŝas, ĉar la furno falis sur ŝin kaj damaĝis ŝian dorson».


(Alian rakonteto de Jacques de Vitry](https://raddle.me/f/Esperanto/44827/traduketo-el-jacques-de-vitry-de-latino-al-esperanto)

2

You must log in or register to comment.

There's nothing here...