Viewing a single comment thread. View all comments

jadedctrl wrote (edited )

Ho, kia malfeliĉigo!
Mi loĝas tro malproksime de tioj (anstataŭ en usono).
Sed… kiam mi sekve transiros la usonulojn Ioan aŭ Novyorkon (se tio vere okazus), espere mi memoros prutepreni ϗ skani kopion.

1