Viewing a single comment thread. View all comments

F3nd0 wrote

kaj Vikipedio

Kies fonto estas la ĵus menciita Reta Vortaro. Komprenebleco ne signifas ĉiam taŭgecon.

1