Viewing a single comment thread. View all comments

1

F3nd0 wrote (edited )

Ankaŭ estas kanalo por komencantoj (#komencintoj:matrix.org) kaj alia por elinternistoj (#elinternismo:matrix.org). Ĉiuj bonvenu!