Viewing a single comment thread. View all comments

F3nd0 wrote

Interesa rakonto; tamen mi ne volus ekloĝi kun iu, tuj post renkonti ĝin. Tio ŝajnas danĝera!

Se vi ŝatus, mi korektis ĝin (vortare kaj gramatike):

La lumo kaŝis¹ post la monto verda; ĝi² havis sufiĉan³ tempon³ por iri al sia⁴ eta kaj trankvila rifuĝejo.

 1. kaŝ·iĝ·i ≈ sin kaŝi
 2. Seksneŭtrala pronomo jam ekzistas en »ĝi«, aŭ pli tradicie, »li«. Uzu tiujn.
 3. Ne forgesu la akuzativon!
 4. Por paroli ree pri triapersona subjekto, oni uzas pronomon »si«.
  • Ĝi revenis al ĝia hejmo. (Al hejmo de iu alia.)
  • Ĝi revenis al sia hejmo. (Al propra hejmo.)

kiu rigardis perdite al ĉiuj¹ direktoj.

 1. »Ĉio« estas o·eca; por priskribo, vi uzu a·ecan »ĉiu«.

Kiam ŝi ekperceptis rian apudeston, ri salutis rin ĝoje, kaj ili ekparolis.

 • Uzu ĉiam la saman pronomon por unu persono (malse ties sekso aŭ esenco subite ŝanĝiĝas). Ne eblas scii, kiu salutis kiun. Se vi ĉiam nomos ŝin »ŝi«, la frazo klaros. Se vi nomos ŝin seksneŭtrale, eble klarigu per aliaj rimedoj, kiu estas kiu.

Ambaŭ komprenis sin¹ tre bone jam de la komenco,do ili decidis kunlabori² kaj loĝi kune.

 1. inter·ali·e ≈ inter aliaj (aferoj)
  • sin ≈ unu la alian ≈ ĝi ŝin, kaj ŝi ĝin
 2. »Kooper·i« estas novvorto kun pure ekonomia signifo.

ili portis ligilojn ĉirkaŭ¹ siaj koloj kaj spiris malpuran aeron. La homoj kiuj direktis tiujn kvarpiedo-bestojn

 1. »En« signifus, ke ili havis la ligilojn en sia korpo (tute aŭ parte).

Kiam ĝi alvenis al la monto kaj ekkonis¹ sian novan kunulon, ĝi trovis bonegan vivmanieron. Ĝi konis la plezuron pri observi la stelojn², pri spiri³ puran aeron, pri movi⁴ libere...

 1. »Koni« signifas »scii pri«, aŭ »havi rilaton kun« iu. Se vi volas esprimi, ke tiu scio aŭ rilato ĵus komenciĝis, vi uzu la vorteron »ek«.
 2. »Ŝtel·i« estas »senpermese preni posedaĵon de iu alia«; vi probable celis al »stel·o«, kiu priskribas ĉielan brilaĵon.
 3. aspir·i ≈ forte deziri atingi (ion)
  • spir·i ≈ entiri aeron en la korpon
 4. mov·iĝ·i ≈ sin movi

Fine mi rimarku, ke oni kutime tajpas spacetojn post ĉia interpunkcio (tio estas punktoj, komoj, kaj similaj). Mi metis ilin al miaj korektoj. Alie, bone skribite!

1