Viewing a single comment thread. View all comments

1

kittybecca wrote

-eca signifas "havanta la kvalitojn, aspekton, naturon de ____"

do blueca: havanta la kvalitojn, aspekton, naturon de bluo

violoj bluecas, ĉar ili ne ĝuste estas bluaj.

krome, -ecas havas asonancon (nepuran rimon) kun legas.