Viewing a single comment thread. View all comments

disfalo wrote

"Violoj Bluecas"? Mi denkis, ke "blauaj" signifas "blue" (plurale).

−1

disfalo wrote

Kial -1?

0

kittybecca OP wrote

Ĉar ni estas stultuloj, kompreneble.

1

disfalo wrote

Mi lernas esperanton kaj mi ne komprenas tion. Mi dirus "bluas" anst. "bluecas". Kial bluecas?

1

kittybecca OP wrote

-eca signifas "havanta la kvalitojn, aspekton, naturon de ____"

do blueca: havanta la kvalitojn, aspekton, naturon de bluo

violoj bluecas, ĉar ili ne ĝuste estas bluaj.

krome, -ecas havas asonancon (nepuran rimon) kun legas.

1