Viewing a single comment thread. View all comments

1

kittybecca wrote

Bedaŭrinde ŝajnas ke nazioj detruas grupon, kiu pasinte estis tre maldekstra, uzante ĝian famon kiel maldekstran organizon por propagandi la malon.