Viewing a single comment thread. View all comments

happysmash27 OP wrote

Tiu estas unu de la plej bonajn songojn mi iam aŭdis!

1